کاریابی الکترونیکی جستار

مشتری

کاریابی اینترنتی اتباع

خدمات

وب سایت کاریابی

طراحی و پیاده سازی وبسایت

کاریابی الکترونیکی اتباع از سال 98 فعالیت خود را شوع کرد و دارای مجوز کاریابی الکترونیکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص:

ایجاد فعالیت کاریابی الکترونیکی (سایت شغلی، اپلیکیشن استخدامی و بانک اطلاعاتی از فرصت های شغلی و کارجویان)

*عکس اسلاید اول و لوگو ب درخواست مشتری عوض شده است.